Hội thảo góp ý danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ giáo dục đại học năm 2022 lĩnh vực sức khỏe

Cập nhật 14/12/2022 | Lúc 7:02:52

Nhằm ban hành danh mục ngành đào tạo thí điểm trong đào tạo lĩnh vực sức khỏe, ngày 13/12/2022 Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế tổ chức Hội tháo lấy ý kiến góp ý danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ giáo dục đại học năm 2022 lĩnh vực sức khỏe. Đến dự Hội thảo về phía Bộ Y tế có TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng; TS. Phạm Như Nghệ – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại biểu các Vụ/Cục/Viện, các cơ sở giáo dục đại học và các Viện nghiên cứu; Các cơ sở giáo dục đại học từ Hà Tĩnh trở vào. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 50 điểm cầu tham gia.

Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ giáo dục đại học năm 2022 lĩnh vực sức khỏe được xây dựng theo các nguyên tắc phân loại, sắp xếp chương trình và ngành đào tạo trong Danh mục (Danh mục ngành chính thức và Danh mục ngành thí điểm). Việc cập nhật Danh mục sẽ được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí về bổ sung, chỉnh sửa, loại bỏ các ngành trong Danh mục. Mỗi Danh mục sẽ được rà soát, điều chỉnh, cập nhật để đảm bảo thích ứng với những thay đổi về ngành nghề trong bối cảnh các cơ sở GDĐH tự chủ phát triển các chương trình đào tạo đào tạo cung cấp nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội nhưng vẫn đảm bảo sự điều tiết vĩ mô và quản lý bởi Nhà nước.

Cách tiếp cận này phù hợp với thông lệ quản lý các ngành đào tạo của các nước trên thế giới . Đồng thời, quy định theo hướng như vậy cũng giúp các cơ sở GDĐH của Việt Nam có thể đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cũng như đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nước trong khu vực hay cộng đồng ASEAN nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng để phát triển nền kinh tế xã hội cho Việt Nam.

 

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phạm Văn Tác đề nghị nhóm thư ký tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu và có giải trình đối với các thay đổi. Mặc dù các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về cơ bản Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học đối với lĩnh vực Sức khỏe tuy nhiên khi các đơn vị có phản hồi chính thức bằng văn bản cần bám sát thực tiễn khoa học, trên cơ sở logic, hợp lý và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân để đưa ra các đề xuất hợp lý và gửi về Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

TS. Phạm Như Nghệ phát biểu tại Hội thảo