Hội thảo lấy ý kiến góp ý thống nhất Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ giáo dục đại học

Cập nhật 08/12/2022 | Lúc 4:06:04

Thực hiện Quyết định số 2884/QĐ-BGDĐT ngày 6/10/2022 về việc thành lập Hội đồng tư vấn danh mục ngành đào tạo năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo thống nhất Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học đối với lĩnh vực Sức khỏe, đây là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục ngành đào tạo thí điểm trong đào tạo lĩnh vực sức khỏe.

Thời gian: Khai mạc 8h30 ngày 13 tháng 12 năm 2022 (Thứ 3).
Địa điểm: Giảng đường 12, Nhà A3, Trường Đại học Y Hà Nội, số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến.
Nội dung: Thảo luận, thống nhất Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học đối với lĩnh vực Sức khỏe.

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
+ Đại biểu các Vụ/Cục/Viện, các cơ sở giáo dục đại học và các Viện nghiên cứu từ Nghệ An trở ra: Tham dự trực tiếp tại Giảng đường 12, Nhà A3, Trường Đại học Y Hà Nội, số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
+ Các cơ sở giáo dục đại học từ Hà Tĩnh trở vào tham dự theo hình thức trực tuyến (Khuyến khích các đơn vị tham dự Hội nghị trực tiếp), đường link kết nối:
ID: 865 6000 4864

Passcode: 931883

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
– Ths. Nguyễn Thị Phương Hiền, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo số điện thoại 0913 048 868
– TS. Nguyễn Thị Đông, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo theo số điện thoại: 0913.155.272.
– Ths. Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội theo số điện thoại 0914 604 939

Tài liệu Hội thảo:

01 GM tham du Hoi thao. Thi Diem.signed

2884_QD_BGDDT thành lập HĐ tư vấn

Danh muc nganh dao tao thi diem. Sưc khoe

Du thao QĐ

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH danh mục ngành 

Phụ lục I TT09

Phụ lục II TT09 TT09 Danh mục ngành đào tạo (final print)