Hội thảo sơ kết 01 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật 05/12/2018 | Lúc 3:58:28

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức Hội thảo sơ kết 01 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP cho khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 08 tháng 12 năm 2018., cụ thể:

Địa điểm: Hội trường tầng 9, Khách sạn Sen Việt – Số 33 Cao Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn

Thành phần: đại diện các Vụ/ Cục liên quan thuộc Bộ Y tế, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp , Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội; Đại diện một số Sở Y tế, Bệnh viện; Đại diện một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

Download tài liệu Hội thảo:

1 ND 111.signed

2 QD 5125-1

3 QD 5126-1

4 CV 6346-1

5 CV 6396-1

6 CV 376-1

7 CV 1125-1

8 CV 06-1

9 CV 221-1

10 CV 222-1

11 Danh sach cong bo den 05_12_2018

12 Bao cao BYT

13 BC Tham luan Bo GDDT

14 BC Tham luan TC GDNN Bo LD

15 BC Tham luan Cuc Y te Bo CA

16 BC Tham luan SYT TPHCM

17 BC Truong DH YD Can Tho

18 BC Tham luan SYT Can Tho