Hội thảo sơ kết 01 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP

Cập nhật 29/11/2018 | Lúc 7:32:06

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, nhằm đánh giá kết quả  triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức Hội thảo sơ kết 01 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP cho khu vực phía Bắc tại TP. Huế từ ngày 30/11 – 01/12_2018., cụ thể:

Địa điểm: Khách sạn Century Riverside Hue, số 49 Lê Lợi, TP. Huế

Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn

Thành phần: đại diện các Vụ/ Cục liên quan thuộc Bộ Y tế, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp , Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội; Đại diện một số Sở Y tế, Bệnh viện; Đại diện một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

Download tài liệu Hội thảo:

     1. 111.signed

     2. qdb-2017-5125-1

     3. qdb-2017-5126-1

     4. cvb-2018-6346-1

     5. cvb-2018-6396-1

     6. cvc-2018-376-1

     7. cvc-2018-1125-1

     8. cvc-2017-06-1

     9. cvc-2018-221-1

     10. cvc-2018-222-1

     11. TL BGD DT

     12. TL BV Viet Duc

     13. TL DHYD Hue

     14 BC Hue T11_2018

     15 SYTDANANG

     16 Báo cáo so ket 1 nam NĐ 111 BV Da Nang

     17 Tong Cuc giao duc nghe nghiep