Hợp tác quốc tế

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 10:29:09

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ luôn là lĩnh vực được ưu tiên.

Các trường đại học, Viện nghiên cứu của ngành y tế đã có nhiều hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học quốc tế trong các nghiên cứu sinh học phân tử, bảo tồn nguồn gen…