Hợp tác quốc tế

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 4:50:56

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo hiện đang có các hoạt động hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế và khoa học công nghệ, thử nghiệm lâm sàng.

– Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” do ADB tài trợ

– Các hoạt động phát triển nhân lực y tế do Tổ chức y tế thế giới tài trợ

– Tham gia các hoạt động xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo hộ sinh các bậc do UNFPA tài trợ