Nghiệm thu tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona”

Cập nhật 19/03/2020 | Lúc 9:11:11

Để hỗ trợ cho ngành y tế và các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế xây dựng bộ tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona” để các sinh viên năm cuối có thể tham gia hỗ trợ hệ thống y tế và cộng đồng trong phòng, chống dịch.
Ngày 19/3/2020, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức họp nghiệm thu tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona”.

Tài liệu nhằm giúp sinh viên nắm được: 1. Đặc điểm vi sinh, dịch tễ học, lâm sàng của tác nhân gây bệnh; 2. Các biện pháp phòng, chống dịch cho cá nhân và cộng đồng; 3. Hỗ trợ công tác thu thập, bảo quản và vận chuyển được các mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi nhiễm; 4. Tham gia hỗ trợ các cơ sở y tế trong triển khai các biện pháp chống dịch; 5. Tham gia hỗ trợ trong tiếp nhận, phân loại và chăm sóc bệnh nhân.

Sau khi được thông qua bộ tài liệu sẽ được đưa vào cập nhật kiến thức cho sinh viên năm cuối khối ngành sức khỏe trên toàn quốc.