Tài liệu, bài giảng Lớp tập huấn ToT cho cán bộ, giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng Y tế về tiêm chủng các vắc xin phòng COVID-19

Cập nhật 23/07/2021 | Lúc 7:54:16

1. Tài liệu:

FINAL Sổ tay hướng dẫn vắc xin PFIZER 15.7.21

FINAL Sổ tay hướng dẫn vắc xin Sinopharm 15.7.2021

XayDungMucTieu.final

2. Bài giảng:

Bài 1. Hướng dẫn tiêm chủng 3 loại vắc xin tập huấn 23072021 H

Bài 2. Tổ chức tiêm chủng an toàn tập huấn 23072021 V

Bài 3. Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng VX COVID_19_23.7.2021

3. Video bài giảng:

https://youtu.be/rTvWFNDIvfk

https://youtu.be/7YnUaFQN-4E

https://youtu.be/4ERYur_X-Ho

4. Lễ khai mạc và Bế mạc:

https://youtu.be/TeEcPyawWso

https://youtu.be/o-66_uE2T8w