Khóa học online của Tổ chức Humanity & Inclusion

Theo kết quả của một nghiên cứu do Tổ chức Humanity & Inclusion và Viện Chiến lực và Chính sách Y tế phối hợp thực hiện năm 2018 cho thấy quy trình hướng dẫn, giáo dục, cung cấp thông tin chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện vẫn còn có những bất cập. Hầu hết […]

JICA – Tài liệu đào tạo

DANH SÁCH TÀI LIỆU   I. Bài giảng tham khảo cho đào tạo người hướng dẫn 1. Bệnh viện Chợ Rẫy; 2. Bệnh viện TW Huế; 3. Bệnh viện Xanh Pôn – Hà Nội; 4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc; 5.  Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên; 6. Bệnh viện đa khoa […]

JICA – Câu hỏi thường gặp

I. QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO   Câu hỏi 1: Bệnh viện nào được tổ chức đào tạo điều dưỡng viên mới (ĐDVM) theo chương trình này? Để tổ chức đào tạo theo chương trình đào tạo THLS cho ĐDVM, bệnh viện cần có đủ các tiêu chuẩn sau: – Tiêu chuẩn 1: Bệnh […]