Hội thảo kiểm định CLĐT liên tục nhân lực y tế

Cập nhật 01/04/2015 | Lúc 2:23:56

Ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2015, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế và Tổ chức The Partnership for Health Advancement in Vietnam (HAIVN) đã tổ chức Hội thảo Kiểm định chất lượng đào tạo liên tục nhân lực y tế. Giảng viên là Bác sĩ Murray Kopelow, Chủ tịch đồng Tổng giám đốc Hội đồng Kiểm định chất lượng Đào tạo liên tục y khoa của Mỹ (ACCME).

20150327_105934

Tại hội thảo, Bác sĩ Murray Kopelow đã giới thiệu về hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo liên tục y khoa của thế giới và của Mỹ, các nội dung của công tác kiểm định chất lượng đào tạo liên tục và cách tổ chức công tác kiểm định chất lượng đào tạo liên tục.

Các hội thảo viên là các cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng và quản lý đào tạo liên tục của một số trường và bệnh viện ở Hà Nội. Các hội thảo viên đã thực hành cách kiểm định các khóa đào tạo liên tục dựa trên các hồ sơ sẵn có và đã tham gia nhiệt tình vào các buổi thảo luận.

Trong thời gian tới, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị đào tạo liên tục nhân lực y tế của ngành tiếp tục từng bước triển khai hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo liên tục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.