Hội thảo Đào tạo Y Dược cổ truyền bậc đại học

Cập nhật 11/08/2014 | Lúc 9:08:17

Ngày 17 tháng 12 năm 2013, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo Y dược cổ truyền bậc đại học” tại Khánh Hòa.

Thứ trưởng Lê Quang Cường đã đến tham dự và trực tiếp chủ trì Hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo với Thứ trưởng còn có PGS. TS Phạm Vũ Khánh

Đồng chủ trì hội thảo với Thứ trưởng còn có PGS. TS Phạm Vũ Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và ThS. Nguyễn Minh Lợi – Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Các đại biểu tham dự hội thảo là các lãnh đạo và cán bộ của các cơ sở đào tạo nhân lực y học cổ truyền, các bệnh viện y học cổ truyền, đại diện một số sở y tế và các chuyên viên của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Trong Hội thảo các đại biểu đã trình bày một số các tham luận sau:

– Thực trạng chương trình đào tạo bậc đại học, thách thức và giải pháp.

– Cải thiện chất lượng đào tạo nhân lực y tế và nhân lực y học cổ truyền.

– Khung chương trình đào tạo Bác sĩ YHCT

– Đào tạo chuyên ngành YDCT thực trạng, thách thức, cơ hội, giải pháp.

– Đào tạo nguồn đông dược.

– Thực trạng YDCT Việt Nam và một số ý kiến về công tác đào tạo chuyên ngành YDCT bậc đại học.

Các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề cũng như các giải pháp cải thiện chất lượng nhân lực y học cổ truyền, phương hướng trong thời gian tiếp theo.

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quang Cường đã chỉ đạo:

1. Đối với Chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền, cần xem xét giảm kiến thức không cần thiết và tăng phần kiến thức cần phục vụ cho y tế (đặc biệt tập trung cho tuyến huyện). Chương trình đào tạo cần xây dựng dựa trên nhu cầu các năng lực cần có của bác sĩ y học cổ truyền.

2. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo là đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, các Trường, Bệnh viện Y học cổ truyền và các đơn vị liên quan xây dựng Chuẩn năng lực Bác sĩ Y học cổ truyền.