Hệ thống cơ sở đào tạo

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 4:20:07

Hiện tại, chúng ta đang có một hệ thống đào tạo bao phủ trên khắp cả nước, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Hầu hết các tỉnh đều có một trường cao đẳng hoặc trung cấp.
1. Đào tạo chính qui

Các trường đại học

Cả nước có 18 cơ sở công lập đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học và 01 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Quốc phòng (Học viện Quân y).

Sơ đồ phân bố các cơ sở đào tạo trình độ đại học

anh ban do

Các trường Cao đẳng

Cho đến năm 2010, trên toàn quốc có 74 trường cao đẳng, trong đó có 03 trực thuộc Bộ Y tế (Trường cao đẳng Dược Hải Dương, trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế trung ương II Đà Nẵng, Trường Cao đẳng nghề thiết bị y tế). Các trường cao đẳng còn lại trực thuộc tỉnh, thành phố. Cả nước mới có một trường Cao đẳng nghề sửa chữa thiết bị y tế nâng cấp từ trường đào tạo công nhân thiết bị y tế.

Số trường Cao đẳng y tế được nâng cấp từ trường Trung cấp y tăng rất nhanh trong 2 năm gần đây. Hầu hết các trường này trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố. Song việc đầu tư của các tỉnh là rất hạn chế, đặc biệt là các tỉnh có thu nhập thấp. Do vậy một số trường Cao đẳng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cho công tác đào tạo.

Các trường Trung cấp

Hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề gồm 44 trường trực thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bộ Y tế quản lý. Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều đã có một cơ sở đào tạo nhân lực y tế bậc trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (dược tá, công nhân kỹ thuật dược), các tỉnh mới tách và một số tỉnh có trường đại học của địa phương trên địa bàn đang tích cực chuẩn bị thành lập trường trung cấp y tế trên cơ sở các trung tâm đào tạo. Ngoài ra, còn có một số trường ngoài công lập tham gia đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế

Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CCVC của ngành cho 2 cơ sở chính là Trường ĐH Y tế công cộng, Viện vệ sinh Y tế công công và một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân số y tế. Mỗi năm Bộ Y tế còn giao cho các đơn vị khác có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC tại đơnvị. Các đơn vị khám bệnh chữa bệnh, viện nghiên cứu cũng tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng.

Người gửi: