Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

Cập nhật 06/11/2019 | Lúc 9:33:55

Công văn số 6504/BYT-K2ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trung ương trực thuộc Bộ Y tế báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ theo Mẫu báo cáo kèm theo.

Tải Mẫu báo cáo:

– cvb-2019-6504-1

– Mau BV bao cao ND 111