Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản

Bộ Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản được xây dựng và hỗ trợ bởi Dự án Sức khỏe sinh sản. Bộ Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản đã được tổ chức EngenderHealth xây dựng, nhằm […]

Ngành bậc đào tạo

Ngành y tế hiện đang có các ngành và bậc đào tạo như sau.

Hợp tác quốc tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo hiện đang có các hoạt động hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế và khoa học công nghệ, thử nghiệm lâm sàng.

Hệ thống cơ sở đào tạo

Hiện tại, chúng ta đang có một hệ thống đào tạo bao phủ trên khắp cả nước, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Hầu hết các tỉnh đều có một trường cao đẳng hoặc trung cấp.

Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi

Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc Miền Bắc và Miền Trung, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và Vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước đang triển khai đào tạo ở tất cả các bậc: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và nghề.

Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên hộ sinh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép và hỗ trợ biên dịch bộ tài liệu “Education material for teacher of midwifery – Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên Hộ sinh”, nhằm hỗ trợ cho đào tạo Hộ sinh nói riêng và tham khảo đào tạo các đối tượng khác có nội dung kỹ năng hộ sinh

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Chiến lược chính sách

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2012 phê duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020″.