Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định điều kiện của cơ sở thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Cập nhật 09/06/2016 | Lúc 2:24:22
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 9110/VPCP-KGVX ngày 14/11/2014), Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện của cơ sở thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Để hoàn thiện dự thảo Nghị định nói trên, Bộ Y tế có Công văn số 3450/BYT-K2ĐT ngày 07/6/2016 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định điều kiện của cơ sở thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
 
Văn bản góp ý dự thảo đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20/6/2016, đồng thời gửi trước bản scan qua email: nghidinhvientruongbyt@gmail.com. Chi tiết vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Quốc Huy theo điện thoại: 0984398989/ 04.33846688-305).
 
Link tải dư thảo:
1. Dự thảo Nghị định điều kiện CSTH: 01 Du thao Nghi dinh DK CSTH 02 Du thao To trinh Chinh phu
2. Dự thảo Tờ trình Chính phủ: 02 Du thao To trinh Chinh phu