Quyết định ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam”

Cập nhật 20/04/2015 | Lúc 8:39:35

Ngày 24/1/2014 Bộ Y tế đã có quyết định ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam”

Download: chuannangluchosinh