Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Ngày 7/11/2015, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và Ngày nhà giáo Việt Nam 2015, đến dự buổi lễ có các đại biểu: – Ông Phạm Gia Khiêm, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt […]

Công văn số 8392/BYT-K2ĐT ngày 02/11/2015 của Bộ Y tế về việc góp ý Dự thảo “Báo cáo và mô hình đào tạo nhân lực y tế” và Nghị định Viện – Trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9110/VPCP-KGVX ngày 14/11/2014 về việc giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng “Nghị định quy định phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong thực hành để đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe […]

Hoạt động “Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực y tế”

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch tài chính) hiện đang phối hợp với Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) thực hiện hoạt động “Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực y tế”. Để thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho báo cáo phân tích thực […]

Góp ý Hướng dẫn phi lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

Ngày 26/10/2015 Bộ Y tế tổ chức cuộc họp thẩm định Hướng dẫn phi lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung bản Hướng dẫn nói trên và đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý. Download: Hướng […]

Góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về công nhận nghiên cứu TNLS kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh chữa bệnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sớm ban hành Thông tư quy định về điều kiện, thủ tục cho phép triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ […]

Góp ý về mô hình đào tạo trong đào tạo nhân lực y tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thoòng báo số 317/TB-VPCP ngày 18/9/2015 về việc giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh khung trình độ, thời gian đào tạo đại […]

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Thực hiện Quyết định số 3297/QĐ-BYT ngày 6/8/2015 của Bộ Y tế về việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc của Văn phòng Bộ Y tế tại 138B Giảng Võ, Hà Nội. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng thông báo: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ […]

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg về Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của HT GDQD

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Download: DTQD Danh muc GDDT du thao danh muc 2015 Sep 3

Góp ý dự thảo hướng dẫn tiêu chí tổ chức triển khai thử nghiệm lâm sàng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc ban hành tiêu chí đối với các Tổ chức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tiêu chí tổ chức triển khai nghiên cứu thử […]

Báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2196/BKHCN-KHTH ngày 24/6/2015 về việc báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải công văn nói trên để các đơn vị nghiên cứu, […]