Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định điều kiện của cơ sở thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 9110/VPCP-KGVX ngày 14/11/2014), Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện của cơ sở thực hành và chi phí thực hành trong đào […]

Danh sách các đơn vị được cấp mã cơ sở đào tạo liên tục

1. Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam: QD_20 2. Đồng Nai: QD_23 Sở Y tế Đồng Nai Bệnh viện đa khoa thống nhất Bệnh viện Y Dược cổ truyền 3. Quảng Ninh: QD_24 Sở Y tế Trung tâm phòng chống HIV/AIDS  

Quyết định cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam

Ngày 22/4/2016, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã ra Quyết định số 20/QD-K2ĐT về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam. Mã cơ sở đào tạo liên tục là B69. Quyết định kèm theo: QD_20  

Hội thảo góp ý dự thảo 7 “Nghị định quy định về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành Sức khỏe”

Hội thảo góp ý dự thảo 7 “Nghị định quy định về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành Sức khỏe” tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31/3/2016 – Chủ trì: GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế – Thời gian: 8h30 ngày […]

Danh sách các đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 cấp Bộ Y tế

Hiện nay, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã nhận được hồ sơ của các đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 cấp Bộ Y tế. Danh sách các đơn vị như sau:  

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017

Căn cứ công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2017; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển […]

Công văn số 9137/BYT-K2ĐT ngày 24/11/2015 của Bộ Y tế về việc điều tra, khảo sát thực trạng nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật y tế

Để có cắn cứ xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế lĩnh vực Điều dưỡng và kỹ thuật y tế, Bộ Y tế triển khai điều tra, khảo sát thực trạng nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật y tế trên toàn quốc. Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiện […]

Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (lần 2)

Ngày 06/8/2015, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (cơ quan được giao thực hiện quản lý hoạt động KH&CN Bộ Y tế) đã có văn bản số 725/K2ĐT-NCKH về việc báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của […]

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ lần 2 – 2015

Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn Luật, định kỳ các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN mỗi năm 02 lần, trong đó thời điểm báo cáo lần […]

Lễ ký kết ghi nhớ với JICA

Ngày 11/11/2015, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã tổ chức Ký kết bản ghi nhớ giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Y tế về việc xây dựng dự án “Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho Điều dưỡng mới tốt nghiệp”. […]