Tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục y khoa”

Trong 2 ngày 19-20/3/2014, Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” vay vốn ADB đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục y khoa”. Học viên của lớp tập huấn là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về đảm bảo chất lượng […]

Sơ kết hoạt động của Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế

Ngày 9 tháng 8 năm 2014, Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế đã tổ chức hoạt động Sơ kết 6 tháng cuối năm 2014.

Hội thảo ứng dụng kết quả tham quan học tập tại nước ngoài, góp phần đổi mới giáo dục đào tạo y khoa tại Việt Nam

Từ ngày 14 đến 16/8/2014 tại Nghệ An, Ban Quản lý dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” đã tổ chức hội thảo.