Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KHCN

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 385/BKHCN-TTKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung văn bản trên và đề […]

Tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 620/BKHCN-TĐKT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định. […]

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016

Ngày 28/1/2015 Bộ Công thương đã có công văn số 979/BCT-KHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020. Cục Khoa học Công nghệ đề nghị các Tổ chức khoa học và công nghệ, các Tổ […]

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2014 – Kế hoạch tuyển sinh năm 2015

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2015 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 và kế […]

Hội nghị đổi mới đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng

Nhằm định hướng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương hướng tới đổi mới để tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Bộ Y […]

Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Để có cơ sở về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị: – Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ. – Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ. – Các Bệnh viện trực thuộc Bộ. tổng […]

Hội thảo góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”, để hoàn chỉnh dự thảo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức Hội thảo góp ý rộng rãi đối […]

Đột phá mới của Bộ Y tế trong việc công khai minh bạch thủ tục hành chính tại 12 bệnh viện trực thuộc Bộ

Chiều 23/10, Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ký kết chương trình phối hợp truyền thông nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính và khám chữa bệnh.

Họp báo thông tin về chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2014

Sáng ngày 30/10/2014 tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Chiến dịch Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN & tổ chức KHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2555/BKHCN-TCCB về việc đề xuất tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp